Friday, January 13, 2012

Ang Pilipinas


Isa-diwa -

Ang Pilipinas ay hindi bagay,
na maaring hawakan at kulungin -
ito'y parang isang pangako
na maari mo lamang tanggapin.

Isa-puso -

Ang Pilipinas ay hindi luha,
na pilit mo lamang didibdibin
ito'y parang isang paglayang
sa katotohanan ika'y kukupkupin.

Isa-buhay -

Ang Pilipinas ay hindi galit
na sa 'yong puso'y dadamdamin
ito'y parang isang panaginip
na sa 'yong buha'y dapat gisingin.

Isa-gawa -

Ang Pilipinas ay hindi sukat
na sa ibang tao'y iyong kukunin
ang katunayan nito'y pag-ibig
na sa iyong paglisa'y aalalahanin.
---<--@

Mabuhay ang Pilipinas!
Manatili nawa tayo sa alaala nang ating diwa.