Monday, October 31, 2011

Ikaw at AkoPilipinas, ano ito?
Ito ang lupain ng pangarap,
Bayang hinirang ng araw
sa puso nating lahat -
isang bayan, isang diwa
isang layunin, isang puso
isang kapatiran, isang gawa
isang umagang pangako sa atin
nang Diyos nating Maykapal,
at nag-iisang Kapayapaang namumuno
sa lahat ng mga Pilipino.

Pilipinas, ano ito?
Atin ito: Ating lahat,
noon pa man, dito sa Ngayon,
at sa kalahatan nang panahon -
dito sa lupa, sa ating karagatan,
at sa lawak ng mga kalangitan,
atin ito, ating lahat,
mga kapwa ko Pilipino -
kapwa kapatid nang Pangako.

Pilipinas, ano ito?
Atin ito: Tayo ito - ikaw at ako,
ngayon at magpakailanman:
Bayang dakila, Inang kandungan,
Tahanan ng ating mga bayani -
punong puno nang kabutihang loob
at pananampalayaya sa Diyos.

Matamis ang magsilbi
sa malaya mong mga kalupunan.
---<--@