Monday, November 28, 2011

Sinag Tala


Sisikatan din tayo ng sinag araw - bayan ko -
kapag isa na uli ang ating puso at buo na uli ang ating bukas.

Pero bago ang lahat - habang madilim pa rin ang gabi -
ang sinag tala muna ang dapat nating malaman at masilayan sa isa't isa.

'Pagkat kapayapaan ang tunay ang himig ng Pasko
- ngayon at magpakailanman ang katotohana'y laging ngang ganito -
sana'y mapagnilay-nilayan natin ito.
---<--@


Maghari po sana ang kapayapan ng Diyos sa lupain ng Pangako.