Thursday, August 14, 2014

Pusang Putot


Pusang putot na hindi nagpapalungkot,
nabubugnot, naiingit sa mga puno ang buntot!
Sabi man nila sa iyo'y pangit at pawang balubaluktot
darating at darating, papalarin ka rin sa pag ikot ikot ikot.
---<--@

Aral kuting: Ikaw ay ikaw, umikot man ang mundo, huwag magpahilo. Huwag madaling magpadala sa sabi-sabi nang iba.