Thursday, August 14, 2014

Pusang Paimbot


Mga ibon, mga ibon sa langit,
kayo ma'y sa hangin ay magalit...

Mga isda, mga isda sa dagat,
kayo ma'y sa tubig ay magulat...

Mga pusa, mga pusa dito sa lupa,
sa ibon man o sa isda ay di magsasawa.
---<--@

Aral kuting: Maging totoo sa sarili at sa kapwa. Intindihin, mahalin sarili at sila dahil kaya. Hindi dahil sa inggit o gaya.