Thursday, April 26, 2012

Salutation #120Mazel tov, Israel -
mabuhay at maligayang bati!

Binabati kita bilang tanyag at modernong Sambayanang-Kilusang payapa
nang may buong kaalamang ika'y tunay na matanda pa
at kagalang-galang sa iyong mga taon kesa rito.

Kapayappan sa iyo ang aking alay:

Sana maghari na rin
ang kapayapaan sa Gitnang Silangan
at diwa ng pagkikipagkaibigan sa mga bansa sa puso ng ating Asya
bawa't isa bilang kanya-kanyang Sambayanang-Kilusang payapa
lalo na ang pinaka-mahina at pinaka-nangangailangan sa lahat -
ang mga Palestinong biktima na rin ng lumang diwa ng galit at dibisyon
na magiting na tumatangan sa pag-asa ng kaninlang adhikaing
makilala at makipagugnayan sa atin bilang bansang isa.

Kapayapaan na inyo na ring kanlungan,
mahal naming bayang Israel,
at kanlungan na rin nang lahat ng ating mga bansa
dito sa mundo nating pagod at nanganganib
at kasalukuyang nangangailangan
ng ating pagkalinga at pagmamahal.

Maghari sana
ang diwa ng bagong panahon
at maging liwanag nawa ito
sa pagnanasa nating lahat -

Kapayapaan, Israel,
ang iyong tunay na karunungan!

Mahal kita - nawa'y kupkupin ka ng Diyos
at pagpalain nang Diyos ang lahat nating mga bansa -
maligayang kaarawan!
---<--@(Free Israel!)

Mazel tov, Israel -
long may thy remembrance serve thee!

I greet thee, Modern Israel, as an undertaking of Country
recognizing that thy age as a nation is far more better in their years.

My hope for thee is peace:

Let there be peace in the Middle East
and goodwill to all the nations at the heart of our Asia
- each arrayed as their own particular undertaking of Country -
not forsaking all, especially the most vulnerable of all:
the Palestinians caught between the poverty of their exile
and the strength of the nationhood they keep in their hearts.

The peace which is to thee 
thy own shelter, beloved people Israel,
as well as to all our kindred nations in this world
so much in need of respite and repair.

May the spirit
of this new season under heaven
reign upon the souls of all our peoples
and may it be as a light unto each of us
that guide our way back to peace -

Peace, Israel,
which is thy real heritage
and the fruit of all thy wisdom.


I love you - God keep you
and God bless us all -
happy birthday!
---<--@O Israel, can you see what lies just ahead? There is nothing there...

For we have ALL been by the spirit of War deceived.