Sunday, March 15, 2015

Keep Calm, Carry On

Good News: Ililipat na raw sa Pilipinas ang Camp Big Falcon! =)Bad News: Hindi raw kasama sila Voltes V... =(
---<--@

Minsan talaga kapatid ko, kailangang daanin na lang muna natin sa tawa...