Sunday, October 20, 2013

KanlunganNakalilito man
at madilim ang mundo,
mga kapatid ko sa Pangako,
huwag tayong mabahala
at huwag mawalan ng loob -
huwag matakot sa gabi!

Pananalig sa Diyos,
kapayapaan sa ating bansa;
kagandahang loob sa bawa't isa
bunga nang pagkakapatirang
namumuhay sa ating diwa,
at pagmamahal natin sa ating
nag-iisang sambayanang Pilipinas -
ito ang lagi nating maaasahan;
ang ating kanlungan sa gabi
at daan tungo sa umaga.
---<--@